Dựng server Docker với CasaOS

CasaOS là gì?

CasaOS là một phần mềm mã nguồn mở được xây dựng trên hệ sinh thái docker. Nó có thể đơn giản hóa quá trình triển khai và quản lý ứng dụng container.

CasaOS được phát hành bởi IceWhale Technology vào năm 2021. CasaOS nhằm mục đích xác định lại trải nghiệm kỹ thuật số đám mây riêng cho người dùng và nhà phát triển thông qua dân chủ hóa dữ liệu và cho phép mọi người đưa mục tiêu đó lên một quy mô mới.

Các tính năng của CasaOS

  • Quản lý tất các tệp trong FILES.
  • Chia sẻ file qua mạng.
  • Dễ dàng cài đặt và quản lý nhiều các docker container.
  • Tự do thêm ổ đĩa và không gian mở rộng.
  • Bảo vệ dữ liệu riêng tư của bạn

Triển khai CasaOS

  • SSH vào server Linux/Ubuntu và chạy lệnh sau: curl -fsSL https://get.casaos.io | sudo bash
  • Quá trình cài đặt hoàn toàn tự động. Sau khi hoàn thành, truy cập và đường dẫn http://[ip-address]:80  và tạo user/password đăng nhập.
  • Giao diện của CasaOS
  • Truy cập App Store để cài applications sẵn có của CasaOS

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux